Inzendingen

Hoe inzenden? Bijdragen kunt u inzenden in Word.doc. en WeTransfer naar info@akrostis.be Waar een bijdrage verschijnt, in het tijdschrift Akrostiş of op de Website van Akrostiş, wordt door de redactie bepaald.

Bijdragen zijn welkom, maar worden niet zonder meer geplaatst. Het contact met de auteur verloopt via een van de redacteuren. Elke bijdrage wordt grondig gelezen en vervolgens besproken in de redactie. Wanneer beslist wordt tot publicatie, maakt een redactielid in overleg met de auteur verdere afspraken.

Het tijdschrift Akrostiş verschijnt viermaal per jaar. Voor reacties en inzendingen van tekst en beeldmateriaal gelden de volgende deadlines:

nr. 3: 7 Februari (thema oorlog), nr. 4: 7 Mei, nr. 5: 7 Augustus