“TROYA ÖNÜNDE ATLAR” YA DA SiiRiN “BÜYÜLÜ GERÇEGi”

By |2018-07-19T14:56:21+00:00oktober 11th, 2016|DOSYA|

Şiiri, temel, en basit diyebileceğimiz biçimine, bir başka deyişle çekirdeğine indirgediğimiz yerde, bizim için ne bir söylev ne de bir açıklama içermeyen bir ezgiyle karşılaşacağımız neredeyse muhakkaktır. Bu ezgi, aynı zamanda insanlığın en eski sevinç ve acılarının, düş ve korkularının, varoluş kaygılarının da kaynağında yer alır. İlkel toplumlarda şiir, maddî ya da manevî kültürün [...]