Het literair tijdschrift Akrostiş (Turks/Nederlands),wil onbekend literair talent met cultureel-diverse culturele roots begeleiden naar publicatie in het blad. De redactie wil op die manier het tijdschrift opentrekken. In het ‘literair manifest’ van Akrostiş staat immers uitdrukkelijk dat wij naast gevestigde auteurs, nieuw talent willen brengen met andere dan Vlaamse roots.

Concreet verloopt Writer’s Coaching als volgt:

Stap 1 : Mensen sturen een Nederlandstalige literaire bijdrage naar Akrostiş (www.akrostis.be; facebook : akrostis; of  t.a.v. hoofdredactrice Gülcan Kahraman, Redactieadres Akrostiş : Orgelwinningstraat 6, 3582 Beringen. Emailadres : gulcto2002@live.be; een nog niet eerder gepubliceerd verhaal of fragment van een verhaal: maximum 3.000 woorden; poëzie : maximum 5 gedichten. Vergezeld van een korte biografie en een handgeschreven tekst in de eigen taal.

Stap 2 : De redactie van Akrostiş wijst een redacteur toe aan de inzender die hem of haar begeleidt op het gebied van spelling, spraakkunst, zinsbouw, schrijfstijl… De begeleiding verloopt digitaal en is gratis.

Stap  3 : De redactie van Akrostiş oordeelt over publicatie in Akrostiş. In de redactie spraken we af dat in elk nummer  minimaal twee auteurs van Writer’s Coaching worden opgenomen.